Språkforskaren som blev it-konsult

… och ändå forskar

Språkforskaren som blev it-konsult

… och ändå forskar

Läs om Susanne i tidningen Curie: https://www.tidningencurie.se/nyheter/2019/10/16/sprakforskaren-som-blev-it-konsult/#

Related